Protokoll årsmøte AIR 2015

Årsmøtet til Asker idrettsråd ble i 2015 avholdt på Scandic hotel Asker. Årsmøtet hadde også i år gleden av å bli ledet av dirigent Sven Maamoen, leder av Akershus idrettskrets.

 

Årsmøtet er viktig for Askeidretten og idretslag, såvel som politikere og administrasjon stilte mannsterke opp.

Vi takker avtroppende styremedlemmer for godt arbeid og ønsker nye medlemmer av styret velkommen.