Protokoll ekstraordinært årsmøte Asker idrettsråd 2019