Rådmannens forslag til HP 2016-19 på høring

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2016-19 er på høring.

Vi ber idrettslagene komme med innspill til AIR innen 13. oktober. Idrettsrådet gir innspill til rådmannens forslag til HP i etterkant av AIRs høstkonferanse 16.-17. oktober.

Rådmannens forslag til Handlingsprogram er på høring. Les og vurder dette, og kom med innspill til AIR innen 13. oktober.

For idrettslagene er det mange av kapitlene i dokumentet som er aktuelle. Det mest aktuelle kapittelet er imidlertid kapittel 13, som er viet tjenesteområdet Kultur, Frivillighet og Fritid. I tillegg er det en del vedlegg i kapittel 16 som er relevant å sette seg inn i.

Prosessen videre:

Idrettsrådet vil sette seg grundig inn i dokumentet, vurdere innspillene fra idrettslagene og komme med et utkast til innspill på høstkonferansen 16.-17. oktober.