Referat AIR Forum 16. januar – Anlegg

Over 50 fremmøtte ildsjeler fra idretten i Asker, Røyken og Hurum møtte hverandre for informasjonsutveksling, kompetansepåfyll og diskusjon onsdag 16. januar. 

Akershus og Buskerud idrettskrets samarbeidet om interessant innlegg med mye tallfakta om idretten i våre fylker og kommuner. Nye Asker idrettsråd informerte om videre prosess og idrettslagene motiverte ved innlegg om prosess fra A til Å ved anleggsutvikling. 

Se vedlegg for presntasjoner, som fungerer som referat fra AIR Forum.

Arbeidsutvalget i nye Asker idrettsråd vil informere om videre prosess gjennom 2019.

Kontakt leder av anleggsurvalget for nye AIR eller daglig leder ved spørsmål.

Olav Lefdal

olefdal@online.no

Gry E. Garlie

gry@askeridrettsrad.no