Referat allmøte med idrettslagene i Nye Asker 10. mai

Idrettsrådene i Hurum, Røyken og Asker inviterte til allmøte for idrettslagene 10. mai i ROS Arena. Vedlagt følger referat, presentasjoner og deltagerliste.

Arbeidsgruppen for sammenslåing av idrettsrådene er godt fornøyd med oppmøte, engasjement og interesse for felles løft for idretten i Nye Asker. Vi ser frem til neste treffpunkt.

Se vedlegg for

1) Referat

2) Presentasjon fra ordførere

3) Presentasjon fra idrettsrådene

4) Deltagerliste