Rekruteringsleir og sportsskole for funksjonshemmede

Se vedlegg for informasjon om
1) Rekrutteringsleir for syns- og bevegelseshemmede  ungdommer juni 2014
2) Sportsskole for funksjonshemmede i juni 2014