Riktig god jul og godt nyttår!

Et år med aktivitet og gode opplevelser nærmer seg slutten og et år ligger foran oss med blanke ark.

Takk for alle timene du nedlegger for idretten.

Takk for partnerskap og samarbeid.
Takk for ditt engasjement.

En riktig god juletid og et godt nyttår ønskes idrettslag, folkevalgte, kommuneansatte, idrettskretser, frivillige organisasjoner og andre samarbeidspartnere fra Asker idrettsråd.

Et år med aktivitet og gode opplevelser nærmer seg slutten og et år ligger foran oss med blanke ark.

Takk for alle timene du nedlegger for idretten.
Takk for alle timene du driver din idrett på ditt nivå.
Takk for gode råd og innspill fra deg som bryr deg om idretten.
Takk for partnerskap og samarbeid.
Takk for ditt engasjement.

Idrettsrådets oppgave som bindeledd mellom den frivillige idretten og kommune er å ta opp saker av felles interesse på vegne av idrettlagene. Dette for å styrke idrettens rolle i samfunnet. Vi takker for tilliten dere viser gjennom deltagelse i møter og diskusjoner. Bare på denne måten vil idrettsrådet kunne sikre en bredest mulig representasjon.

Tusen takk for frivillighet, aktivitet og samarbeid fra hver i sær! Vi ser frem til et spennende 2020 der idretten skal høres og synes i vår nye kommune. Idretten er en svært viktig arena for mestring og inkludering og vi skal gjøre vårt beste for å gjøre denne arenaen enda mer tilgjengelig for alle – uavhengig av alder, økonomi eller ambisjon!

En riktig god juletid og et godt nyttår ønskes idrettslag, folkevalgte, kommuneansatte, idrettskretser, frivillige organisasjoner og andre samarbeidspartnere fra Asker idrettsråd.