Riktig god og aktiv sommer!

AIR ønsker god sommer med oppfordring til å være i jevn fysisk aktivitet også gjennom sommeren.

Epost til daglig leder og post@askeridrettsrad.no blir kun sporadisk lest frem til 14/8. Ved henvendelse til idrettsrådet i peridoen 22/7-14/8 kan styreleder Sigurd Øvergaard kontaktes.