Sak til høring; Sesongdefinisjoner for idrettsaktivitet

Sak om sesongdefinosjoner for idrettsaktivitet er på høring med frist 10. november. AIR har sendt invitasjon til alle klubbene om å bidra i en arbeidsgruppe som jobber med saken på vegne av alle idrettslagene. Saken presenteres for idretten av politisk saksordfører på AIRs høstkonferanse 10.-11. oktober på Sundvolden Hotell

Saken er prinsipielt viktig for mange idrettslag og vi ser frem til å jobbe sammen med dere for et godt innspill fra idretten. 

Under vises epost sendt til idrettslagene med invitasjon til deltagelse i arbeidsgruppe. 

Til alle idrettslagene;

Komité for Teknikk, Kultur og Fritid (TKF) behandlet torsdag 25/9-14 sak om sesongdefinisjoner for idrettsaktivitet. Rådmannen har lagt frem et forslag som ligger til høring frem til 10. november. Vennligst se vedlegg for dokumenter relatert til saken.
Asker idrettsråd ønsker å nedsette en hurtigarbeidende arbeidsgruppe fra idrettslagene som tar ansvar for å svare ut rådmannens forslag til sesongdefinisjoner. 
Saken presenteres slik den nå foreligger av saksordfører i TKF, Bjørn Andre Arstad (H) på høstkonferansen til AIR fredag 10. oktober og idrettslagene får anledning til å stille spørsmål til saksordfører. Saken gjelder ikke private idrettsanlegg.
Asker Idrettsråd legger frem forslag til arbeidsgruppe på høstkonferansen og gruppen starter sitt arbeid med høringssvar umiddelbart etter konferansen. Det er mange idretter som berøres av sesongdefinisjoner og det søkes etablert en gruppe bestående av 6-8 personer med bredest mulig tilknytning. Arbeidsgruppens svar presenteres for styret i AIR og overleveres senest mandag 3/11.
Vi ber idrettslag som er interessert i å delta i arbeidsgruppen gi tilbakemelding til AIR innen onsdag 8/10. Vi har forståelse for at dette er en svært kort frist. Ønsket om at arbeidsgruppen skal ha satt seg inn i saken før høstkonferansen blir imidlerd førende for prosessen. Dersom klubber som ikke klarer å overholde fristen likevel ønsker å delta, er det mulig å involveres på et senere tidspunkt. 

Kontakt nestleder i AIR Anne-Lise Katle eller daglig leder ved spørsmål.
/Styret