Saker idrettsrådet arbeider med

Asker idrettsråd arbeider blant annet for

– bedre rammebetingelser for idrettslagene i kommunen

– koordingering av idretts- og inkluderingsaktiviteter i skjæringspunktet mellom frivilighet og offentlighet

Styret og administrasjonen jobber svært bredt, og for informasjonens skyld synliggjøres noen av pågående saker.

Saker som idrettsrådet arbeider med:

(ikke uttømmende liste)

Overordnet:

– Harmonisering Hurum, Røyken og Aser idrettsråd

Politiske saker:

– Områderegulering Billingstad

– Områderegulering Høn-Landås

– Langtidsleie av idrettsanlegg (fotball)

– Etablering av «veikart» for anleggsutvikling

– Temaplan inkludering og mangfold

– Sykkelstrategi

– Temaplan parkering

– Temaplan 

Anleggsutviklingssaker:

– Helhetsplan Risenga

– Ishall Risenga

– Veldrom (i regi av Norges Cykleforbund)

– Solli skianlegg

– Idrettshall Risenga (Akershus Fylkeskommune/Bleiker vgs)

– Helhetsplan Dikemark idrettspark

I tillegg arbeider klubbene med mange anleggsutviklingsprosjekter, der idrettsrådet i større eller mindre grad er involvert:

– Treningsbane(r) cricket Risenga

– Nye Gjellum (fotball, friidrett, rulleski)

– Rulleskibane Vollen

– Downhill sykling Vardåsen

–