Samarbeidsavtale mellom Asker idrettsråd og kommunen

Asker idrettsråd og kommunen etablerte en samarbeidsavtale i februar 2010. Avtalen er et godt rammeverk for samhanlding og dialog mellom idrettsrådet og kommunen.

I kommunestyret av 19.05.2015 ble det vedtatt ny samarbeidsavtale, datert februar 2015. Revidert samarbeidsavtale er kommet i stand etter gode prossesser mellom idrettsrådet, kommunen og politikerne.