Sammen om Barna – samling for idretten og skolene

Velkommen til Aktive Lokalsamfunns- samlingen «Sammen om Barna» – torsdag 16. september kl. 09:30 – 14:30, en samling for skolene og idrettslagene i Asker.

Asker idrettsråd, Viken idrettskrets og oppvekstsektoren ved oppvekstdirektør og skolesjef arrangerer felles samling for idretts- og skoleledelsen i Asker torsdag 16. september. Vi har samarbeidet om aktive og trygge barn i lokalmiljøene i nærmere to år, og har utsatt denne samlingen fra april 2020 på grunn av pandemien. 

Samlingen vil gi inspirasjon, kompetanse, vise praktiske erfaringer og bringe samarbeidet mellom skolen og idretten om Aktive Lokalsamfunn et steg videre i hele bygda vår. Per mai 2021 er hele 24 idrettslag og 31 skoler involvert i samarbeidsmodellen.

Aktive Lokalsamfunn er et veldig spennende samarbeid å bli bedre kjent med. Her har idretten tatt initiativ og finansiering med seg inn i et samarbeid med det offentlige – med mål om en bærekraftig modell med barna som vinnerne. VI er klar over at tidspunktet er utfordrende for mange frivillige, men håper at noen i idrettslaget likevel har mulighet for å delta helt eller delvis. 

  • Program og påmelding 
  • Delta på hele eller deler av arrangementet
  • Vi håper på fysisk samling og tar det på strak arm om vi må belage oss på digital samling.