Sammen om Barna – digital samling for idretten og skolene

Asker idrettsråd, Viken idrettskrets og oppvekstsektoren ved oppvekstdirektør og skolesjef arrangerer felles samling for idretts- og skoleledelsen i Asker onsdag 17. mars. Vi har samarbeidet om aktive og trygge barn i lokalmiljøene i halvannet år, og har utsatt denne samlingen fra april 2020 på grunn av pandemien. 

Samlingen vil gi inspirasjon, kompetanse, vise praktiske erfaringer og bringe samarbeidet mellom skolen og idretten om Aktive Lokalsamfunn et steg videre i hele bygda vår. Per februar 2021 er hele 24 idrettslag og 31 skoler involvert i samarbeidsmodellen.

Vi ønsker altså velkommen til vår digitale Aktive Lokalsamfunns- samling «Sammen om Barna» – onsdag 17. mars kl. 09:30 – 14:30, en samling for skolene og idrettslagene i Asker. 

Aktive Lokalsamfunn er et veldig spennende samarbeid å bli bedre kjent med. Her har idretten tatt initiativ og finansiering med seg inn i et samarbeid med det offentlige – med mål om en bærekraftig modell med barna som vinnerne. VI er klar over at tidspunktet er utfordrende for mange frivillige, men håper at noen i idrettslaget likevel har mulighet for å delta helt eller delvis. 

Samlingen livestreames fra Asker kulturhus og kan følges via Asker idrettsråds facebook arrangement