Skjerpede retningslinjer – sosial karantene gjelder også idretten

Først vil vi ønske idrettslagene i Asker et riktig godt nyttår!

Dernest må vi starte det nye året med å informere om at regjeringen i dag kom med nye innstramminger som følge av den negative smitteutviklingen nasjonalt de siste ukene. Innstrammingene har dessverre store konsekvenser for breddeidretten de neste ukene, gjeldende fra mandag 4. januar.

På bakgrunn av mange spørsmål gjennom velger Asker idrettsråd å kort sammenfatte de viktigste punktene, til tross for at Asker kommune ikke har behandlet kommunale anbefalinger eller forskrifter. Nedenstående kan med andre ord bli gjenstand for endringer etter kriseledelsens møte mandag 4. januar og evt. påfølgende formannskapsmøte:

All innendørsidrett, med unntak av toppidretten, anbefales utsatt til etter 18. januar. 

Asker idrettsråd tolker Norges idrettsforbunds presisering mtp toppidrettsutøvere i denne sammenheng å være de utøvere som lever av idretten og som naturlig faller under toppidrettsbegrepet. De få unntakene Asker idrettsråd i samråd med Asker kommune ved tidligere innskjerpinger har godkjent vil ikke gjelde i denne perioden.

Det anbefales å kun gjennomføre trening/konkurranser utendørs hvor man kan opprettholde avstand på minimum en meter til andre utøvere. Dette betyr at ordinær kontaktidrett utendørs ikke bør gjennomføres i denne perioden.

Se også:

 • Nasjonale retningslinjer med virkning fra 4. januar 2020
 • NIFs pressemelding av 3. januar 2020

  Utdrag fra Norges idrettsforbunds pressemelding: 

  – Dessverre har myndighetene sett en negativ utvikling i smittetallene i mange kommuner og det er også en risiko for en ytterligere forverring de neste ukene. Dette er naturligvis trist og svært uheldig for innendørsidrettene, som nå må belage seg på en periode med nedstengning, sier idrettspresident Berit Kjøll og legger til:

  – Nå handler det virkelig om å brette opp ermene igjen hvor vi alle bidrar til å overholde smittevernsreglene. Jo flinkere vi sammen er for å følge de nasjonale rådene, jo raskere vil smittepresset avta, og jo raskere vil vi komme tilbake med ordinær trening og konkurranseaktivitet.

  Toppidretten har et særskilt unntak fra Covid 19- forskriften og vil fortsatt gjennomføres som normalt. – Vi er glade for at våre toppidrettsutøvere fortsatt kan utøve både trening og konkurranser. Dette er viktig for våre fremste utøvere som har idretten som sitt levebrød. Samtidig er det viktig at vi opprettholder vår konstruktive og gode dialog med myndighetene slik at de nye stimuleringsordningene som trer i kraft fra nyttår også hensyntar de betydelige innstrammingene regjeringen nå har innført og som kan få store konsekvenser for mange arrangører i idretten, sier Kjøll.

  – Jeg vil oppfordre alle i idretten til å ta godt vare på hverandre i denne situasjonen. Ta en telefon til en lagkamerat eller til en frivillig i klubben din. Det gode samholdet i idretten er viktigere enn noen gang, avslutter Kjøll.

Kontakt daglig leder ved spørsmål.

Gry E. Garlie
E: gry@askeridrettsrad.no
M: 90 78 15 15