Søk om spillemidler til utstyr i idrettslaget innen 6. februar

Norges idrettsforbund har åpnet for at alle idrettslag og særidrettsgrupper kan søke om spillemidler til utstyr. Det er satt av 35,8 million kroner til ordningen. Søknadsfrist er 6. februar.

Norges idrettsforbund har åpnet for at alle idrettslag og særidrettsgrupper kan søke om spillemidler til utstyr. Det er satt av 35,8 million kroner til ordningen. Søknadsfrist er 6. februar.

Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund har satt av til sammen 35,8 millioner kroner som skal tildeles klubber og særidrettsgrupper. Dette er 1,4 millioner kroner mer enn i 2017. Beløpet har aldri vært høyere. 

Søknadsfrist for utstyr kjøpt i 2018 blir onsdag 6. februar 2019.

Nytt av året er at kvitteringer skal sendes inn samtidig med søknaden. 
Midlene vil bli utbetalt i løpet av mars 2019.

Alle idrettslag har fått tilsendt informasjon på e-post om søknadsprosessen.

Les mer om spillemidler til utstyr