Søknad om halltid og gymsaltid

Frist for å søke treningstid for skoleåret 2013/2014 er 2. april. Se Asker kommunes hjemmeside for mer informasjon om aktuelle haller og saler, åpningstider, tildelinsprosedyrer, kontaktinformasjon og regler for uteleie.