Søknad om treningstid i kommunale anlegg – frist 15. mars

Asker kommune har sendt brev til idrettslagene om søknadsprosess for søknad om treningstid og arrangementstid i kommunale idrettsanlegg for sesongen 2018/2019. 

Frist for søknad er torsdag 15. mars.

Asker kommune har åpnet for søknad om treningstid/arrangment i kommunens idrettsanlegg for sesongen 2018/2019. 

Brev fra kommunen:

«Til aktuelle søkere

Det kan nå søkes om treningstid og tid til arrangement i Asker kommunes anlegg for sesongen 2018/2019.

Informasjon, regler og lenker til søknadsskjemaer kan du finne på vår nettside: https://www.asker.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/idrett/treningstid-og-utleie2/

Vedlagt finner dere et brev med orientering om søkeprosessen og datoer for fordelingsmøter. Vedlagt er også skjemaet som må fylles ut av de som har individuelle utøvere og søker tid i hall.

Det er tre elektroniske søknadsskjemaer:

· Treningstider (fast leie, høst 2018/vår 2019).

· Arrangementer (kamper, stevner, konkurranser osv. Enkeltarrangementer høst 2018/vår 2019).

  Søker man om flere arrangementer i samme skjema, er det fint om det spesifiseres hvilken type arrangement det er     etter klokkeslettene. Tid til rigging og rydding skal inkluderes i arrangementstiden.

· Bassengleie (fast leie, høst 2018/vår 2019).

Frist for innsending av søknader er senest innen torsdag 15. mars 2018.

Nyheter

– Landøya skole idrettshall tas i bruk fra høsten 2018. Det kan søkes om tid i denne hallen kommende sesong. Hallen blir på størrelse med en full håndballbane. Der kan det eksempelvis spilles håndball (uten klister), basketball, volleyball og badminton.

– Det er utført rehabiliteringsarbeider i Askerhallen, og som følge av dette er det som tidligere var en idrettshall blitt delt i to. En spesialhall med gulv tilpasset for rytmisk gymnastikk (RG) og en flerbrukshall med vanlig idrettsgulv. Begge med aktivitetsflate på 25 x 22 m.

Med vennlig hilsen

Marianne Bryn Strømsholm

Konsulent

Natur og idrett

Telefon: 66 90 92 40

E-post: natur.idrett@asker.kommune.no

Nettside: Natur og idrett»