Søknad om treningstid og arrangement i kommunale anlegg

Det kan nå søkes om treningstid og arrangement i kommunale anlegg for sesongen 2017/18. Avdeling Natur og Idrett har sendt ut informasjon om søkeprosess.

Søknadsprosess er digital og frist er 15. mars. Merk dere også foreslåtte datoer for fordelingesmøter for ulike typer anlegg.

Se kommunens hjemmeside for mer informasjon om reglement og søkeprosess.

Ved spørsmål ta kontakt med:

Marianne Bryn Strømsholm

Konsulent, Natur og Idrett

T: 66 90 92 40

E: natur.idrett@asker.kpmmune.no