Søknad om treningstid og arrangement i kommunale haller

Kommunen har sendt ut søknadspapirer for tildeling av treningstid og arrangement i kommunale anlegg for 2016/17.

Se kommunens nye hjemmesider for brev og vedlegg.

Fra avdeling Natur og Idrett:

Til aktuelle søkere

Her kommer søknadspapirer for tildeling av treningstid og arrangement i Asker kommunes anlegg sesongen 2016/2017.

Vedleggene (brev, søknadsskjemaer, søkerinformasjonshefte og reglement for fordeling av treningstid) lastes ned på kommunens hjemmesider.

Frist for innsending av søknader er mandag 7. mars 2016.

Søknader sendes:

post@asker.kommune.no

eller

Asker kommune, Postboks 353, 1372 Asker

Vennligst merk emnefeltet/konvolutten med S16/49.

Søknadsskjemaer for treningstid og arrangement er lagt ut på Asker kommunes nettsider.

Med vennlig hilsen

Marianne Bryn Strømsholm

Konsulent

Natur og idrett

Telefon: 66 90 92 40

E-post: natur.idrett@asker.kommune.no

Nettside: Natur og idrett