Aktive Lokalsamfunn 2022Tiltak det kan søkes på er: Aktive lokalsamfunn 1, Aktive lokalsamfunn 2, Aktive lokalsamfunn 3, Åpen Hall/Fun Friday/Aktivt Anlegg
Det styrker søknaden til potten «Aktive Lokalsamfunn» dersom idrettslaget har en intensjonsavtale/samarbeidsavtale med sin lokale skole.

Vedlegg til Søknad:

Vi vil sende en bekreftelse på at skjemaet er mottatt til denne e-postadressen.

Frist for innsending av skjema: 21/05-2022