Kommunal driftsstøtte for idrettslag 2021


1) MEDLEMSSTØTTE

2) Utgifter til drift og vedlikehold av idrettslagseide anlegg (fra hovedbok)
6 - Annen driftskostnad

7 - Forsikring

* NB! Utskrift av hovedbok for overnevnte konti må vedlegges.
For lag som eier idrettshaller med betydelig inntekt fra andre enn eget idrettslag gjelder i tillegg følgende: Det skal settes opp en fordelingsprosent som viser hvor stor andel av bruken som gjelder andre enn eget lag.

Vi vil sende en bekreftelse på at skjemaet er mottatt til denne e-postadressen.

Frist for innsending av skjema: 02/11-2021