Søknad om tilskudd til idrett for økonomisk vanskeligstilte i Asker Kommune

Dersom søkes om tilskudd til mer enn en idrettsgren, send én søknad per idrettsgren
Aldersfordelt informasjon til søknaden (alle idrettsgrener)*
* Det kan ikke søkes om fritak for kontingent (kun aktivitetsavgift og annet) pga lovverk knyttet til å betale for medlemskap for andre, ref. Viken idrettskrets.
* Idrettslaget må registrere fornavn, etternavn, adresse og fødselsdato på alle personer som det søkes tilskudd for. Dataene skal ikke legges ved, men kan bli gjenstand for oppfølging fra Asker idrettsråd i felleskap med idrettslaget.