Spennende idrett for funksjonshemmede vinteren 2014

– Miljøsamling for syns- og bevegelseshemmede 28/2 – 2/3
– Tegnspråkkurs i idretten 6. mars
– Åpne dører, kurs for deg som sitter i regi av Friskis og Svettis 

Se vedleggene for detaljer om de ulike tilbudene.