Spillemiddeltildeling 2017

Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse i Akershus Fylkeskommune fordelte 30. mai årets pott av overskuddet fra spill hos Norsk Tipping. Anlegg i Asker kom i år igjen meget godt ut at tildelingen.

Hele 17,4 millioner kroner (av totalt 127 millioner kroner) er tildelt anlegg i Asker. Dette er en betydelig økning fra fjorårets rekordtildeling på 12,8 millioner.

Midlene ble fordelt på følgende private og offentlige anlegg:

  • Nesøya Idrettshall
  • Heggedal skoles flerbrukshall
  • tennisbaner på Nesøya idrettsanlegg
  • rehabilitering av garderober i Asker Seilforenings klubbhus
  • rehabilitering av kunstgress på Arnestad stadion
  • Holmen svømmehall
  • nytt toalettanlegg på Sjøstrand
  • offentlig toalett for friluftslivet på Sem
  • lysanlegg og multifunksjonsbane i Transmatorn aktivitetspark
  • aktivitetspark og trimløype på Nordre Bondi gård