Spillemiddeltildeling 2017

Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse i Akershus Fylkeskommune fordelte 30. mai årets pott av overskuddet fra spill hos Norsk Tipping. Anlegg i Asker kom i år igjen meget godt ut at tildelingen.

Hele 17,4 millioner kroner (av totalt 127 millioner kroner) er tildelt anlegg i Asker. Dette er en betydelig økning fra fjorårets rekordtildeling på 12,8 millioner.

Se vedlegg for tildelingsbrev og oversikt over fordeling.