Spørsmål og svar om krisepakken

Etter at Stortinget forrige uke vedtok kompensasjonsordningene for tapt billettinntekt og deltakeravgift for kultur, frivillighet og idrett, har Kulturdepartementet nå forskriftene for ordningene klare. 

– Nå som hele sektoren står oppe i en krise, har regjeringen vært opptatt av at tiltakene vi kommer med kan settes inn så fort som mulig. Jeg er derfor glad for å kunne fortelle at Kulturdepartementet nå har laget forskrifter og gjennomført de nødvendige prosedyrene med ESA meget raskt, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja. Les resten av pressemeldingen her.

Det er satt av 700 mill. kroner til kompensasjonsordningen for idretten og frivilligheten. Ordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Snart kommer en veileder til søknaden som følge av forskrift vedtatt 3. april.

Forskrift vedtatt 3. april 2020.

Det blir nå utarbeidet en veileder til utfyllingen av et Excelark som er det økonomiske grunnlaget for søknaden. Veilederen og Excelarket blir tilgjengelig på Viken idrettskrets sin nettside og på lottstift.no.

Selve søknadsskjemaet vil først være klart 14. april. Søknadsperioden er 14. april til 21. april. Målet med veilederen og Excelarket er å ha alt klart til søknadsskjemaet blir tilgjengeliggjort.

Les sist oppdaterte informasjon fra Lottostiftelsen på denne linken – Spørsmål og svar om krisepakken. 

Informasjon om krisepakken til idrett, kultur og frivillighet

Viken idrettskrets vil bistå i prosessen for de som trenger det. Kontaktpersonene er:

Kent Simonsen
Seniorrådgiver
E-post: kent.simonsen@idrettsforbundet.no 
Telefon: 47 23 55 65

Christian A. Karlsen
Rådgiver
E-post: christian.karlsen@idrettsforbundet.no 
Mobil: 95 96 70 55

Knut Harald Sommerfeldt
Rådgiver
E-post: knutharald.sommerfeldt@idrettsforbundet.no 
Mobil: 90 64 99 07

Kathinka Mohn
Organisasjonssjef
E-post: kathinka.mohn@idrettsforbundet.no 
Mobil: 95 16 66 08