Styreinstruks Asker idrettsråd

AIRs vedtekter §16 omhandler retningslinjer for styrets arbeid. Formålet med styreinstruksen er å gi en utfyllende oversikt over styrets roller, ansvar og oppgaver – samt retningslinjer for arbeidet.

Se vedlegg.