Styret Asker idrettsråd 2019

Nytt styre ble vedtatt på årsmøtet til Asker idrettsråd 24. april 2019. Vi ser frem til et spennede idrettsår med prosess for sammenslåing av idrettsrådene i Asker, Røyken og Hurum som historisk begivenhet.

   
Styreleder Karina Messel
Nestleder Morten Strand
Styremedlem Olav Lefdal
Styremedlem Sandra Ekornrud
Styremedlem Kirsti Kierulf
Styremedlem Simen Frøyland
Styremedlem Ingun Ranneberg-Nilsen
1. varamedlem Geir Havnelid
2. varamedlem Tina Fjærli
EpostMobil
StyrelederKarina Messelkarmames@online.no95212954
NestlederMorten Strandmortst2@online.no91569790
StyremedlemOlav Lefdalolefdal@online.no9135 1541
StyremedlemSandra Ekornrudsandraee@online.no99260976
StyremedlemKirsti Kierulfkkierulf@online.no97191128
StyremedlemSimen Frøylandsimen.froyland@online.no90860966
StyremedlemIngun Ranneberg-Nilseningunrn@gmail.com97789565
1. varamedlemGeir Havnelidgeir.havnelid@edux.no91641262
2. varamedlemTIna Fjærlitina.fjaerli@gmail.com40293368

 

 

   
Daglig lederGry E. Garliegry@askeridrettsrad.no

90781515