Styret i Asker Idrettsråd 2018/19

Nytt styre ble vedtatt på årsmøtet til Asker idrettsråd 16. april 2018. Vi ser frem til et nytt spennede idrettsår.

  
StyrelederKarina Messel
NestlederAsgeir Mamen
StyremedlemOlav Lefdal
StyremedlemCamilla Ringstad
StyremedlemTerje Holth
StyremedlemSimen Frøyland
StyremedlemIngun Ranneberg-Nilsen
1. varamedlemPetter Wulff
2. varamedlemLive Korsvold
  EpostMobil
StyrelederKarina Messelkarmames@online.no95212954
NestlederAsgeir Mamenasgeir.mamen@kristiania.no48241412
StyremedlemOlav Lefdalolefdal@online.no9135 1541
StyremedlemCamilla Ringstadcamilla@ringstadweb.no
97520359
StyremedlemTerje Holthterholth@gmai.com90881864
StyremedlemSimen Frøylandsimen.froyland@online.no90860966
StyremedlemIngun Ranneberg-Nilseningunrn@gmail.com97789565
1. varamedlemPetter Wulffp.wulff@nbgroup.no41684030
2. varamedlemLive Korsvoldlivekors@gmail.com92635329

 

 

   
Daglig lederGry E. Garliegry@askeridrettsrad.no

90781515