Styret i Asker idrettsråd 2019

Nytt styre ble vedtatt på årsmøtet til Asker idrettsråd 24. april 2019. Vi ser frem til en spennede tid med prosess for sammenslåing av idrettsrådene i Asker, Røyken og Hurum som en historisk begivenhet i løpet av året.

  
StyrelederKarina Messel
NestlederMorten Strand
StyremedlemOlav Lefdal
StyremedlemIngun  Ranneberg-Nilsen
StyremedlemSimen Frøyland
StyremedlemKirsti Kierulf
StyremedlemSandra Ekornrud
1. varamedlemGeir Havnelid
2. varamedlemTina Fjærli