Tildeling av tilskudd til mindre idrettsanlegg 2021

Asker idrettsråd er opptatt av at det stimuleres til å bygge og videreutvikle anlegg og har fått gjennomslag for kommunalt tilskudd til mindre idrettsanlegg. Alle klubber i Asker er søknadsberettiget og årets søknader er behandlet.

Kr. 1 350 000 utbetales idrettslagene etter fordeling som vist i tabell under. Resterende kr. 150 000 kommer idrettslagene til gode i løpet av høsten Vi ønsker lykke til med det enkelte prosjekt!

For spørsmål kontakt

Gry E. Garlie
Daglig leder 
Asker idrettsråd

M: 90 78 15 15
E: gry@askeridrettsrad.no