Tilskudd drift idrettslagseide anlegg

Tilskudd til drift av idrettslagseide anlegg for 2020 gjennomføres som før kommunesammenslåing. Prosess er lik som 2019 for idrettslag i Asker og Røyken, mens tilskudd til idrettslag i Hurum gjøres som grunntilskudd og leietilskudd halleie. Sistnevnte må politisk behandles siden tilskuddet ikke er medtatt i HP 2020-2023. Asker idrettsår følger opp sammen med avdeling Idrett og Friluft i kommunen.

For idrettslag fra gamle Asker er frist 1. mai og retningslinjer for 2020 er som tidligere. Søknad sendes Asker kommune elektronisk, se retningslinjer.

For idrettslag fra gamle Røyken er frist 1. mai og retningslinjer for 2020 er i all hovedsak som tidligere. Retningslinjer er vedlagt og søknad sendes elektronisk.