Tilskudd til drift av idrettslagseide (private) anlegg gamle Asker 2021

Tilskudd til drift av idrettslagseide (private) anlegg i gamle Asker følger retningslinjer som før kommunesammenslåing.

Se Asker kommunes nettsider for kriter og retningslinjer for 2021. Søknad sendes Asker kommune elektronisk, innen 31. mars 2021.