Tilskudd til idrett for økonomisk vanskeligstilte

Asker idrettsråd ønsker å bidra til at alle skal ha mulighet for å være med i idretten. Politikerne har sett behovet for et tilskudd for å sikre at økonomi ikke er en barriere til deltagelse og har bevilget kr 300 000,- til formålet.

Asker idrettsråd og Asker kommune utlyser med dette tilskudd til idrett for økonomisk vanskeligstilte med søknadsfrist 31. mars.

Politikerne har bevilget kr. 300 000,- som tilskudd til idrett for økonomisk vanskeligstilte. Vedlagt følger retningslinjer og søknadsskjema som idrettslagene skal benytte ved søknad.

Vi oppfordrer alle idrettslagene til å gjennomgå sine rutiner for å følge opp innbetaling av medlemskontingent og treningsavgifter slik at man på best mulig måte kan sikre at idretten er tilgjengelig for alle og at ikke økonomi er en barriere for deltagelse.

Send søknad til post@askeridrettsrad.no innen 31. mars. Asker kommune v/avdeling Natur og Idrett og Asker idrettsråd vil i felleskap vurdere tildeling.
Kontakt gjerne daglig leder Gry E. Garlie ved spørsmål.
M: 90 78 15 15
E:   gry@askeridrettsrad.no