Tilskudd til integrering i idrettslagene – prosjekt IdrettsGlede for alle i Askeridretten

Asker Idrettsråd, Asker kommune og Akershus idrettskrets er samarbeidspartnere i prosjekt IdrettsGlede for alle i Askeridretten. Prosjektet er treårig (løper ut 2014) og har som mål å skape mer idrett for mennesker med nedsatt funksjonsevne og for flerkulturelle. Partene ser at det er krevende å  å igangsette og videreutvikle aktiviteter for målgruppene og det utlyses derfor midler for nettopp dette formålet. Søknadsfrist er 30. juni 2013.

Tilskuddet skal gå til oppstart og utvikling av aktiviteter i idrettslagene i Asker for mennesker med nedsatt funksjonsevne og flerkulturelle, se vedlegg for utfyllende informasjon og kriterier.

Eget søknadsskjema må fylles ut med søknadsfrist 30. juni 2013.

Det er ambisjon om å videreføre tilskuddsordningen også i 2014.

Kontak prosjektleder Gry E. Garlie ved spørsmål:
M: 90 78 15 15
E: post@askeridrettsrad.no