Tilskudd til integrering i idrettslagene – prosjekt IdrettsGlede for alle i Askeridretten

Asker Idrettsråd, Asker kommune og Akershus idrettskrets er samarbeidspartnere i prosjekt IdrettsGlede for alle i Askeridretten. Prosjektet er treårig (løper ut 2014) og har som mål å skape mer idrett for mennesker med nedsatt funksjonsevne og for flerkulturelle. Partene ser at det er krevende å  å igangsette og videreutvikle aktiviteter for målgruppene og det utlyses derfor midler for nettopp dette formålet. Det er ambisjon om å videreføre tilskuddsordningen også i 2014.

Se egen sak for mer informasjon.