Tilskudd til integrering i idrettslagene – prosjekt IdrettsGlede for alle i Askeridretten

Prosjekt IdrettsGlede for alle i Askeridretten og Asker idrettsråd utlyser med dette tilskudd til integrering i idrettslagene. Søknadsfrist er 1. mai  og 1. november. 

Tilskuddet skal gå til, i prioritert rekkefølge

a)   Oppstarts støtte til aktiviteter for målgruppene
b)   Utvikling av aktiviteter for målgruppene

Les mer om kriteriene i vedlegget.
Søknad om tilskudd skrives i eget skjema, se vedlegg.