Tilskuddstid!

Mange av kommunens/AIRs tilskudd til idrett er i mars.

Dette gjelder tilskuddene:

  • Idrettsstipend, frist 1. mars
  • Drift av private idrettsanlgg, frist 31. mars
  • Tdligfaseprosjektering, frist 31. mars
  • Tilskudd til idrett for økonomisk vanskeligstilte, frist 31. mars

Husk å sende søknad innen fristens utløp!

Se kommunens hjemmeside for tilskuddsordninger til idrett for nærmere informasjon og kritier knyttet til det enkelte tilskuddet.

Se også AIRs hjemmesider for nærmere om kriteriene knyttet til tilskudd til idrett for økonomisk vanskeligstilte.

Kontakt AIR ved spørsmål:

Gry E. Garlie

Daglig leder

E: gry@askeridrettsrad.no

M: 90 18 15 15