To gode kurs: tilrettelagt aktivitet og tegnspråkkurs

Kurs for tilrettelagt aktivitet 14/10, 

Tegnspråkkurs 8/10

Begge på Osloidrettens hus, Ekeberg.

Se vedlagte invitasjoner for mer informasjon.

Se vedlegg