Underlag fra AIR til kommunedelplan for idrett

Asker idrettsråd har det siste halvåret arbeidet tett sammen med prosjektgruppen for utarbeidelse av revidert kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-28 (KIF planen). 

Planen skal politisk behandles i løpet av andre kvartal og hele saken skal på høring blant annet til idretten i løpet av mars/april.  

Se vedlegg for Asker idrettsråds innspill til dokument knyttet til rullering av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2028 (KIF planen).

Dokumentet er et resultat av omfattende prosesser knyttet til:

  • utvikling av arbeidsverktøy for prioritering av anlegg
  • ulike brukerundersøkelser med høy grad av involvering fra idrettslagene
  • annen datafangst fra idrettsrådets side

Dokumentet er en del av høringsdokumentet til rullering av KIF planen og vil være mulig å gi innspill til i høringsperioden (april/mai), som vi kommer tilbake til.

Takk så langt til alle bidragsytere.