Uttalelser fra AIR uke 9 2015 – elleve (!) idrettspolitiske saker

Det behandles hele 11 ulike idrettspolitiske saker i uke 9. Sakene fordeler seg mellom bygningsrådet, formannskapet og komité for teknikk, kultur og fritid.

Asker idrettsråd har levert innspill og uttalelser på alle sakene, se vedlegg.

Se vedlegg for detaljer for den enkelte sak:

FORMANNSKAPETt 24/2

Saksnr. 0031/15: Avtale om fortsatt samarbeid om privat utarbeidelse av forslag områdeplan for Føyka området med Asker Skiklubb.

Bygningsrådet 25/2

Saksnr. 0013/15: Reguleringsplan – områdeplan for skiarena med utfartsparkeringer på Solli

Saksnr. 0014/15: Reguleringsplan for Solliveien – 1. gangs regulering

Saksnr. 0015/15: Forslag til planprogram for områderegulering av idrettspark, opplevelsespark, boligfelt

Saksnr. 0023/15: Forslag til detaljregulering for Holmen Svømmehall – 1. gangs behandling

KOMITE FOR TEKNIKK, KULTUR OG FRITID 26/2

Saksnr. 0011/15: Samarbeidsavtale AIR/AK
Saksnr. 0012/15: Sesongdefinisjoner for idrettsaktivitet

Saksnr.0013/15: Kvalitetsstandard for utendørs idrettsanlegg

Saksnr.0014/15: Kvalitetsstandard i idrettshaller – høringssfrist 10. april

Saksnr.0015/15: Kommunal plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 17-20

Saksnr. 0016/15: Askermodellen – retningslinjer for fordeling av toppidrettstimer – høringsfrist 8. april