Utvidet åpningstid Nesøya idrettshall!

Den 16. juni bevilget Kommunestyret i Asker ekstra driftsmidler til åpningstid i Nesøya skole idrettshall, for å kunne ha samme åpningstid som i kommunens øvrige idrettshaller. 

Endringen trer i kraft fra høsten 2015. Idrettsrådet er glade for at politikerne har rettet opp skjevheten.

Dette betyr at det blir utvidet åpningstid fra kl. 21.30 til 22.30 på hverdager. I tillegg blir det muligheter for kamper og arrangement i helgene.

Se vedlegg for hele informasjonsskrivet fra kommunen.