Vel møtt til årsmøte!

Asker idrettsråd ønsker våre medlemmer vel møtt til digitalt årsmøte tirsdag 13. april kl. 19:00. Deltagere med innsendt fullmaktsskjema kan delta via idrettsrådet Facebook arrangement.

Årsmøtepapirer vedlagt.

I forkant av årsmøtet, kl. 17:30-18:30 samme dag avholdes kort AIR Forum med fokus på harmoniserings-prosesser, anleggutvikling og Aktive Lokalsamfunn. Hjertelig velkommen! Møtet er åpent for alle og kan følges på idrettsrådets Facebook arrangment.

Følgende oppdateringer er gjort 11. april i årsmøtepapirer publisert 6. april:
1) Endringer i årsberetning:
– Endret tekst og tabell i kapittel 4.7.1
– Tillegg kapittel 4.7.9
– Tillegg kapittel 4.7.10
– Endringer kapittel 4.7.11

2) Endring i budsjett 2021

3) Oppdaterte signaturer på årsberetning og regnskap


Følgende endring er gjort 13. april i årsmøtepapirer publisert 13. april:
Kapittel 4.5.5 Lagt til tabell for finansiering