Velkommen til AIR Forum 25/9 kl 1900

 

AIR ønsker velkommen til årets syvende AIR Forum. Tema for AIR Forum september er kriterier for prioritering av anlegg, og det legges føringer for hvilke kriterier som skal benyttes blant annet ved innspill til rådmannens forslag til Handlingsprogram.

 

Onsdag 25/9 kl 1900 – 2100 på 
Venskaben i Asker sentrum

Tema for AIR Forum september er kriterier for prioritering av anlegg. Dette teamet har vært på agendaen ved flere AIR Forum, og vi har nå kommet dithen i prosessen at vi er klare for å velge hvilke kriterier som skal være styrende ved idrettens egen anbefaling til prioritering av hvilke anlegg som skal  tildeles midler for finansiering.
Se vedlegg for forslag til agenda og oppsummering av kriterier idretten ønsker å ha med på en bruttoliste, ref. tidligere møter.

AIR er klare for å avslutte prosess med valg av kriterier, og oppfordrer alle som ønsker å delta i diskusjonen om å stille på denne månedens AIR Forum. Nå går toget!

Vel møtt til gode diskusjoner!

Påmelding til post@askeridrettsrad.no.
Spørsmål til gry@askeridrettsrad.no