Velkommen til AIR Forum 6. mars

Nye Asker idrettsråd inviterer til AIR Forum onsdag 6. mars i auditoriet i ROS Arena på Spikkestad.

Tema er:

– Budsjett 2020

– Aktive Lokalsamfunn

– LAM midler

– Idrettsnettverk

Vi oppfordrer til bred deltagelse fra idrettslagene. AIR Forum er vår viktigste møteplass for felles dialog og diskusjon.

Velkommen til møte med tema:

BUDSJETT 2020, AKTIVE LOKALSAMFUNN, PRINSIPPER FOR FORDELING AV MIDLER OG IDRETTSNETTVERK

 

Agenda:

  • AIRs hovedmomenter til innspill til nye Asker kommunes budsjett 2020
  • Aktive lokalsamfunn – arbeid for å synliggjøre idrettens aktiviteter, samfunnsengasjement og samarbeid mellom frivillighet og offentlighet
  • Forslag endring av LAM kriterier
  • Etablering av idrettsnettverk på tvers av kommunegrenser. Nettverkene arbeider i grupper og diskuterer idrettens fremtid i nye Asker, som del av våre felles anleggsplaner

 

 

Påmelding til:

gry@askeridrettsrad.no innen 4. mars.

 
Delta i møtet for å bidra til felles idrettspolitikk i nye Asker!