Velkommen til AIR Forum onsdag 26/11 kl. 19:00

Onsdag 26/11 kl 1900 – 2100

Venskaben, Formannskapssalen

Tema:

AIRs innspill til HP – veien videre!

På bakgrunn av innspill fra idrettslagene har AIR levert innspill til Handlingsprogrammet 2015-2018.

Møt opp og benytt anledningen til å diskutere hvordan idrettens innspill til HP skal benyttes for å mobilisere frem mot kommunevalget 2015 og mot kommunens arbeid med ny kommunal plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

INVITASJON TIL 

AIR FORUM

Asker idrettsråd (AIR) ønsker representanter for alle idrettslag, politikere og andre idrettsinteresserte velkommen til AIR Forum

Onsdag 26/11 kl 1900 – 2100

Venskaben, Formannskapssalen

Tema:

AIRs innspill til HP – veien videre!

På bakgrunn av innspill fra idrettslagene har AIR levert innspill til Handlingsprogrammet 2015-2018.

Møt opp og benytt anledningen til å diskutere hvordan idrettens innspill til HP skal benyttes for å mobilisere frem mot kommunevalget 2015 og mot kommunens arbeid med ny kommunal plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Av praktiske årsaker ønsker vi en epost til post@askeridrettsrad.no med bekreftelse på din deltagelse. Kontakt daglig leder på gry@askeridrettsrad.no ved spørsmål.

Vel møtt!

Med hilsen

Styret i AIR