Velkommen til allmøte 16. april

Idrettsrådene i Røyken, Hurum og Asker inviterer idrettslagene og andre idrettsvenner til allmøte mandag 16. april kl. 17:00 på hotell Scandic Asker.

Idrettslagene vil få mye nyttig informasjon om idrettens vei inn i ny kommune og vi oppfordrer styrer og undergrupper til å møte. Idrettsrådene arbeider iherdig for å skape en felles plattform for idretten i nye Asker og vi ser frem til å dele informasjonen med våre oppdragsgivere, nemlig idrettslagene.

Vel møtt til mingling og lett bespisning fra kl. 16:30.

ALLMØTE

MANDAG 16. APRIL KL. 17:00 – 19:00

SCANDIC HOTELL ASKER

ARBEIDSUTVALGET FOR NYE ASKER IDRETTSRÅD INVITERER TIL ALLMØTE
FOR IDRETTSLAGENE OG ANDRE IDRETTSINTERESSERTE I RØYKEN, HURUM OG ASKER

LETT SERVERING OG MINGLING FRA KL. 16:30

INNHOLD:

Idrettsrådene i fremtidens idrettsbevegelse

Karen Kvalevåg, Generalsekretær i Norges Idrettsforbund

Idrettens plass i nye Asker

Jan Erik Lindøe, Kommunalsjef for næring og kultur, Røyken kommune
og leder av styringsgruppen for delprosjekt A1/4 Kultur, Idrett og Frivillighet i nye Asker kommune

Status nye Asker Idrettsråd

Per Anders Owren, Leder av Arbeidsutvalget for nye Asker idrettsråd
– Idrettspolitisk dokument (vedlagt)

– Innspill til politiske partier – hva vil idrettsrådet jobbe for i årene fremover (vedlagt)

– Arbeidsoppgaver for nytt Arbeidsutvalg og nye AIRs administrasjon

Påmelding til post@askeridrettsrad.no innen 12. april.