Vi ønsker ditt innspill!

Temaplan Medborgerskap er lagt ut på høring til innbyggerne i Asker. Temaplanen er en svært viktig premiss for alle andre planer som skal utarbeides i kommunen, og gir føringer for strategiske veivalg i årene som kommer – også for idretten!

VI ønsker innspill/ kommentarer fra idrettslagene til Asker idrettsråd, slik at idrettsrådet kan bringe dette videre samlet for idretten. Idrettsrådet vil uansett ta denne oppgaven og legger stor vekt på deres innspill.

Asker idrettsråd sender inn felles høringssvar fra alle idrettslagene og ønsker deres kommentarer oversendt til post@askeridrettsrad.no innen 1. desember. Idrettsrådet styrebehandler felles innspill, som også vil inkluderer alle idrettslagenes innspill i sin helhet som vedlegg når dette oversendes til kommunen.

Kontakt undertegnede ved spørsmål.

Med vennlig hilsen
Gry E. Garlie
………………………………
Daglig leder 
Asker idrettsråd

Følg oss på Facebook
M: 90 78 15 15
E: gry@askeridrettsrad.no
W: www.askeridrettsrad.no

signature_1063529808