Viktig møte om driftsavtaler 18/12

Asker kommune har invitert idrettslagene til informasjonsmøte i tilknytning til poltisk sak om driftsavtaler. Møtet avholdes i kommunestyresalen i Asker rådhus onsdag 18/12 klokken 1800.

Asker idrettsråd oppfordrer alle idrettslag med interesse for driftsavtaler å møte idet saken vil legge viktige føringer for avtaler mellom kommunen og idrettslagene.

Fra invitasjonen fra kommunen:

Asker kommune ønsker å invitere idrettsorganisasjonene for å informere om pågående arbeid med prinsipper for drift av idrettsanlegg. Utgangspunktet er komitesak i komite for Teknikk, kultur og fritid 29. oktober i år hvor Rådmann, sammen med de politisk styrende organer, ønsker å vurdere nye prinsipper for driftsavtaler. Peker til sak

 

Kontakt Per Steine i Asker kommune for mer informasjon.
M: 975 45 388
E: per.steine@asker.kommune.no