Viktige oppgaver og prosesser for Asker Idrettsråd gjennom 2015: Årshjul

De viktigste prosesser og oppgaver for Asker idrettsråd finner du i vårt årshjul.

Prosessene og oppgavene er knyttet opp mot i hovedsak kommunens idrettslag, Akershus idrettskrets, særforbund og særkretser, Norges Idrettsforbund og ikke minst Asker kommune.