Invitasjon til dialogmøte med kommunen 1. juni kl. 18

Frivilligheten, representert ved Asker Frivillighetsutvalg, Asker idrettsråd, Asker Kulturråd og Asker kirkelige fellesråd, i samarbeid med Asker kommune inviterer til digitalt dialogmøte tirsdag 1. juni kl. 18:00-20:00.

Dialogmøte vil adressere følgende:
– Følger av koronasituasjonen
– Tiltak og planer for gjenåpning
– Nasjonale kompensasjonsordninger
– Behov for lokale kompensasjonstiltak
– Innretning på lokale kompensasjonstiltak

Ordfører Lene Conradi vil lede møtet. Det blir anledning til dialog med ordfører, leder utvalg medborgerskap Kari Sofie Bjørnsen, kommunedirektør Lars Bjerke og direktør medborgerskap Kristin Felde.

Asker idrettsråd oppfordrer styre, andre tillitsvalgte, trenere, administrasjon og andre ildsjeler til å melde seg på til møtet. Vi ønsker at kommuneledelsen skal møte dere som møter barn, unge, voksne og eldre daglig i Askeridretten og høre om deres utfordringer knyttet til pandemien, mestring og glede i en ellers lei hverdag for mange, deres opplevelse av idrettens betydning under pandemien, økonomiske konsekvenser m.m.

Vi ønsker også å høre deres forslag til veien ut av pandemien – både på kort og lang sikt. Hvordan kan vi sammen sikre at frivilligheten forblir sterk, medlemmer søker seg tilbake til sine lag og foreninger og ikke minst hvordan vi sammen bidrar til å redusere ensomhet og styrke fysisk og psykisk helse.

Se idrettsrådets bekymringsmelding til kommunen av 15. april, samt resultat av spørreundersøkelse til idrettslagene relatert til pandemien vedlagt. Bruk gjerne materialet som inspirasjon til spørsmål eller innspill til kommuneledelsen.

Møtet er åpent for alle og vil bli strømmet på kommunens facebookside. Hver enkelt må melde seg på via påmeldingsskjema på Asker kommunes hjemmeside. Lenke for deltagelse sendes den enkelte etter påmelding. NB! Det er begrenset antall deltagere og førstemann til mølla som gjelder.

Sett av tidspunktet 1. juni kl. 18:00 – 20:00 i kalenderen og møt opp digitalt for spørsmål, kommentarer og dialog med ordfører og direktører.