Asker idrettsråd

Asker Idrettsråd (AIR)

Relaterte saker:

Kontaktdata styret AIR 2015

Styret i idrettsrådet består av representanter fra ulike idrettslag i kommunen. Styret er valgt av årsmøtet av 19. mars 2015. Styremedlemmer og vararepresentanter møter på lik linje til alle styremøter. Styreleder, nestleder og daglig leder utgjør styrets arbeidsutvalg (AU).  Kontakdata styret: Funksjon  Navn Epost Mobil Styreleder Sigurd Øvergaard sigurd.overgaard@getmail.no 91 12 […]

Les mer...